PEDAGOGIK


” Hemligheten bakom god

undervisning är att betrakta

barnens intelligens som ett bördigt fält,

där man så frön som får växa i strålarna av

en brinnande fantasi.

Vår strävan är därför inte att få barnet

att memorera utan att sätta igång fantasin,

så att hela människan rycks med”

( M.Montessori )

Pedagogiken grundar sig till Maria Montessoris tankar om barnens utveckling. De första 6 årens mottagliga perioder handlar om att bli självständigt. Barnens energi ägnas åt att lära sig behärskar sin kropp, att lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelse.

HJÄLP MIG ATT GÖRA DET SJÄLV.

Vardagsaktiviteter:

Möjlighetet att öva de grundläggande rörelser och aktiviter som krävs för att bli självständigt, t ex knäppa, knyta, hälla, ösa.

Sinnesträning:

Möjlighet att, sortera, gradera, namnge och förfina de sinneserfarenheter som barnet gjort, t ex olika dimensioner, färg, känsel, form. Skapande aktiviteter: – möjlighet att kreativt använda de färdigheter som barnet tidigare förvärvat till att skapa och uttrycka sig, t ex teckna, måla, rita.

Matematik:

Möjligheter att lära känna siffornas språk, förvärva grundläggande talbegrepp, lära sig addition och subtraktion, lära sig mäta, och lära sig olika former (geometri)

Språk:

Möjligheter att lära sig fler ord. lära sig alfabetet, läs och skriv övningar.

Naturvetenskap:

Lära sig naturvetenskap genom olika experiment.

<<< tillbaka