RÖRELSE

Vi är ute dagligen på vår egen gård och går även ibland till olika närliggande lekplatser eller till skogen. Där kan vi öva orientering, gymnastik, matematik eller ha skattjakt.

Rörelse är viktigt redan från småbarns ålder, man tränar grovmotorik, kroppsuppfattning , tankeförmåga mm.

Vi har rörelse flera gånger i veckan. Tisdagar har vi gymnastik med hinderbana inomhus och på sommaren bygger vi hinderbanan ute på gården. Först har vi det med dom stora barnen som gärna vill bygga banan själv, och sedan med dem små.

Vi tycker om att lyssna på olika slags musik och lär även barnen att öva sitt taktsinne. Under veckan kan vi även ha rörelselekar med t ex med miniröris, dansstopp eller bara lyssna olika musikstilar och dansa till dem.

Vi har också disco med olika tema: Halloween maskerad, pyjamasparty mm.

<<< tillbaka